Stowarzyszenie Rafael

Celem Stowarzyszenia jest aranżowanie i wspieranie dzieł ewangelizacyjnych oraz służących krzewieniu postaw chrześcijańskich. Głównym polem działalności jest aktualnie produkcja filmowa.

więcej

Nasze filmy